MORNARSKI ZBOR: RAZLIČITI ZAHTEVI MORNARA NASUKANOG BRODA JKP "OTROVOD".

MORNARSKI ZBOR:
RAZLIČITI ZAHTEVI MORNARA NASUKANOG BRODA JKP "OTROVOD".

Iako se admiral nasukanog broda JKP "Otrovod" nije pojavio na samom mornarskom zboru, verovatno zbog loše uvežbanog govora, organizaciju istog je prepustio svojim najbližim ađutantima, te nam je ovaj burni dan (čak i nasukani brodovi su osetljivi na buru) iznedrio čak tri dokumenta.

No, bitna je i hronologija.

1) U prvom dokumentu, verovatno ranije usaglašenim sa protagonistima opskurnih profila, kao i raniji zahtev za hitno sazivanje sednice Nadzornog odbora, a zbog čijih objava je i sazvan zbor moranara, odbornica Pokreta slobodnih građana zahteva da se na narednoj sednici Skupštine opštine u dnevni red uvrsti i njen predlog za razrešenje predsednika Nadzornog odbora - Radoslava Simića. U samom dokumentu se poziva na sukob interesa kao glavnim razlogom za smenu, a svakako i na neodržavanje sednica Nadzornog odbora.

2) Drugi dokument je u vezi sa prvim, jer iako je hronološki kasnije objavljen zbog činjenice da "Otrovođani" generalno nisu ljubitelji opskurnih profila, pa im i ne šalju ništa, planiran je nešto ranije, tj. o sadržaju istog se diskutovalo danima, a ako ne i mesecima unazad. Da, odbornica Biljana Purešević je bila "viđena" za smenu iz Nadzornog odbora i takođe je navedno da je i ona kao odbornik u sukobu interesa. Dakle, uobičajeno političko razmišljanje je: preduhitri protivnika, pa nekog optuži za sukob interesa i traži smenu, pošto već znaš da će druga strana sigurno tražiti tvoju smenu. I da, obavezno navedi sukob interesa, jer takav populizam uvek dobro zvuči.

3) Treći dokument je nekako i najbitniji, pošto se radi o saopštenju koje je potpisalo 57 mornara (od ukupno 86), a u kojem se jasno osuđuje sve ono što smo imali prilike da čitamo na opskurnim profilima, uz primerenu kvalifikaciju "najgnusnije laži". Zanimljivo je i to, da je u samom tekstu naglašeno da se isti ti profili bave diskreditacijom admirala, tj. V.D. direktora (neosporno u zakonskom vremenskom prekoračenju V.D. statusa), čime je svih 57 mornara stalo i u odbranu Mad Borixa. Iskreno, i nas je začudilo da admiral nasukanog broda JKP "Otrovod" ima toliki ugled i toliku podršku na samom brodu.

Sve u svemu, sva tri dokumenta vam dajemo na uvid, analizirajte i sami donosite zaključke, pošto se naši dodatni zaključci verovatno ne bi svideli niti jednoj strani.

Dokumnet br.1:

Dokumnet br. 2:

Dokument br. 3:

 

 

Serbia Tudej