LOKALNI IZBORI - SP 2022: PROMOTIVNI VIDEO NA FB-PROFILU PREDSEDNIKA OPŠTINE

LOKALNI IZBORI - SP 2022:
PROMOTIVNI VIDEO NA FB-PROFILU PREDSEDNIKA OPŠTINE

Jedna od osnovnih zamerki koje sam više puta izneo na račun aktuelne vlasti je to, što nisu umeli da ispromovišu sve ono što je urađeno, te su građani uglavnom zbunjeni kada ih ocenjuju. Iskren da budem, mislim da se to neće popraviti ni u ovoj izbornoj kampanji, jer je odavno prestalo da bude bitno da li birač razume šta bira, već samo da izabere i da u sebi ima dovoljno akumuliranog animoziteta prema drugima. Razumem da niko ne želi da gubi vreme i da pojedinačno svakome prezentuje rezultate svog rada, ali ne razumem da se i sve ono urađeno obezvređuje i nipodaštava. Sakupiti članove, aktiviste ili podršku, danas je jako jednostavno, ali dopreti do običnog čoveka, politički neukog ili onog koji nema interesa da učestvuje u društveno-političkom životu, mukotrpan je posao.

Želim da verujem, da će ovaj afirmativni video biti prekretnica i da će se više pažnje posvetiti iskrenoj percepciji birača, a ne namirivanju pojedinaca kako bi uopšte glasali.

Ataman zaGlibljanski