UNUTARNAPREDNJAČKI IZBORI: Operacija "Dijego Armando Kuzmanović"

UNUTARNAPREDNJAČKI IZBORI:
Operacija "Dijego Armando Kuzmanović"

Kao što je i bilo očekivano, odneo sam još jednu pobedu.

Od 202 člana, po spisku koji je dostavio Izvršni odbor, pojavilo se 40 i svi su bili za mene.

Veliko poštovanje iskazujem Dijegu Armandu Kuzmanoviću, dosadašnjem poverniku M.O. "Glibovac", a koji je i predložio Tatjanu Petrović - Stojković za buduću predsednicu tog Mesnog odbora.

Ima li boljeg primera demokratičnosti od onoga kada buduću predsednicu M.O.-a predloži dosadašnji poverenik i odbornik u više saziva?

No, da rezimiramo:

Atamanski kandidat - 40, kandidat od Burdzelenskog - 0.

U ukupnom skoru, to je već 2 : 0 za Atamana, ili 7+4 delegata.

Jesam li vam rekao da ću sve da im otmem?

Neću im ostaviti NITI JEDAN odbor!


Ataman zaGlibljanski
Serbia Tudej